کشور بزرگ و با تمدن هند دومین جمعیت بزرگ در دنیاست .بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱ هم اکنون با بیش از ۲۰۰/۱ میلیارد جمعیت همراه با رشد باور نکردنی سریع می باشد. این کشور جزء ۳۱  کشور پر جمعیت با ۹۹۱ نفر در هر مایل مربع می باشد. برخی از منابع می گویند این کشور قدیمی ترین تمدن پویا در جهان را دارد. - بیش از ۱۷ زبان در کشور هند وجود دارد. سانسکویت شناخته شده ترین گویش در هند و زبان مادری اروپایی هاست. -  مذهب غالب هندوئیسم است و بیش از ۷۸ درصد از مردم این کشور به این دین اعتقاد دارند.  بعد هندوئیسم مسیحیت بیشتر طرفدار در این کشور را دارا است.

زیر مجموعه
اطلاعاتی ثبت نشده