شماره پشتیبانی 24/7 90000626

مثال هایی از طرح لیستی اقامتگاهها

هتل آرارات

7 Grigor Lusavorich Street, Yerevan 0015

یکی از هتلهای 4 ستاره قدیمی در ایروان می باشد که به دلیل موقعیت مکانی خوب مورد توجه گردشگران است.

هتل آرارات

7 Grigor Lusavorich Street, Yerevan 0015

یکی از هتلهای 4 ستاره قدیمی در ایروان می باشد که به دلیل موقعیت مکانی خوب مورد توجه گردشگران است.

هتل آرارات

7 Grigor Lusavorich Street, Yerevan 0015

یکی از هتلهای 4 ستاره قدیمی در ایروان می باشد که به دلیل موقعیت مکانی خوب مورد توجه گردشگران است.

هتل نایری

121/7 Armenakyan street, 0047, Yerevan, Armenia

هتل 4 ستاره نایری محل اقامت بسیاری از گردشگران از کشورهای چین، ایران، هند و روسیه می باشد.

تخفیف
Hotel d.d.d

هتل د.د.د

Prospekt Komitasa 54 V, 0051 Yerevan, Armenia

هتل 3 ستاره DDD مجهز به استخر و GYM  می باشد و برای اقامت به ورزشکاران پیشنهاد داده میشود.

ناریاسافت © 1398 - 1399