شماره پشتیبانی 24/7 90000626

تورها

آفر تور دبی

ایرلاین: فلای دبی

پرواز روزانه از تاریخ 27 اسفند الی 16 فروردین

3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه، ترانسفر رفت و برگشت، بیمه نامه مسافرتی، سیمکارت، راهنمای فارسی و ارمنی زبان

آفر تور دبی

ایرلاین: فلای دبی

پرواز روزانه از تاریخ 27 اسفند الی 16 فروردین

3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه، ترانسفر رفت و برگشت، بیمه نامه مسافرتی، سیمکارت، راهنمای فارسی و ارمنی زبان

تور ارمنستان

ایرلاین: آرمنیا ایرویز

پرواز روزانه از تاریخ 27 اسفند الی 16 فروردین

3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه، ترانسفر رفت و برگشت، بیمه نامه مسافرتی، سیمکارت، راهنمای فارسی و ارمنی زبان

تور ارزان ایروان نوروز 1401

ایرلاین: ایران ایرتور

پرواز روزانه از تاریخ 27 اسفند الی 16 فروردین

3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه، ترانسفر رفت و برگشت، بیمه نامه مسافرتی، سیمکارت، راهنمای فارسی و ارمنی زبان

تور هوایی ارمنستان نوروز ۱۴۰۱

ایرلاین: ایران ایرتور

پرواز روزانه از تاریخ 27 اسفند الی 16 فروردین

3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه، ترانسفر رفت و برگشت، بیمه نامه مسافرتی، سیمکارت، راهنمای فارسی و ارمنی زبان

تور هوایی ارمنستان

ایرلاین: ایران ایرتور

پرواز روزانه از تاریخ 27 اسفند الی 16 فروردین

4 شب و پنج روز اقامت با صبحانه، ترانسفر رفت و برگشت، بیمه نامه مسافرتی، سیمکارت، راهنمای فارسی و ارمنی زبان

نرخ تور ارمنستان

ایرلاین: ایران ایرتور

پرواز روزانه از تاریخ 27 اسفند الی 16 فروردین

4 شب و پنج روز اقامت با صبحانه، ترانسفر رفت و برگشت، بیمه نامه مسافرتی، سیمکارت، راهنمای فارسی و ارمنی زبان

ناریاسافت © 1398 - 1399