شماره پشتیبانی 24/7 021-88994310

مثال هایی از طرح توری تورها

تور هوایی ارمنستان

ایرلاین: ایران ایرتور

پرواز روزانه از تاریخ 27 اسفند الی 16 فروردین

4 شب و پنج روز اقامت با صبحانه، ترانسفر رفت و برگشت، بیمه نامه مسافرتی، سیمکارت، راهنمای فارسی و ارمنی زبان

تور وان نوروز 1401

وسیله نقلیه: اتوبوس مرز به مرز

تاریخ های تور: 27 اسفند، 3 و 7 فروردین 1401

4 شب و 5 روز اقامت با صبحانه، یک گشت شهری نیمروزه با ناهار، بیمه نامه مسافرتی، سیمکارت، راهنمای فارسی و ارمنی زبان

تور ارمنستان نوروز ۱۴۰۱

ایرلاین: ایران ایرتور

تاریخ تور: 2 به 9 فروردین 1401

7 شب و 8 روز اقامت با صبحانه، ترانسفر رفت و برگشت، بیمه نامه مسافرتی، سیمکارت، راهنمای فارسی و ارمنی زبان

تور هوایی ارمنستان نوروز ۱۴۰۱

ایرلاین: ایران ایرتور

پرواز روزانه از تاریخ 27 اسفند الی 16 فروردین

3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه، ترانسفر رفت و برگشت، بیمه نامه مسافرتی، سیمکارت، راهنمای فارسی و ارمنی زبان

تور ارزان ایروان نوروز 1401

ایرلاین: ایران ایرتور

پرواز روزانه از تاریخ 27 اسفند الی 16 فروردین

3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه، ترانسفر رفت و برگشت، بیمه نامه مسافرتی، سیمکارت، راهنمای فارسی و ارمنی زبان

آفر تور دبی

ایرلاین: فلای دبی

پرواز روزانه از تاریخ 27 اسفند الی 16 فروردین

3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه، ترانسفر رفت و برگشت، بیمه نامه مسافرتی، سیمکارت، راهنمای فارسی و ارمنی زبان

تور هوایی ارمنستان

ایرلاین: ایران ایرتور

پرواز روزانه از تاریخ 27 اسفند الی 16 فروردین

4 شب و پنج روز اقامت با صبحانه، ترانسفر رفت و برگشت، بیمه نامه مسافرتی، سیمکارت، راهنمای فارسی و ارمنی زبان

تور وان نوروز 1401

وسیله نقلیه: اتوبوس مرز به مرز

تاریخ های تور: 27 اسفند، 3 و 7 فروردین 1401

4 شب و 5 روز اقامت با صبحانه، یک گشت شهری نیمروزه با ناهار، بیمه نامه مسافرتی، سیمکارت، راهنمای فارسی و ارمنی زبان

تور زمینی ارمنستان نوروز 1401

ایرلاین: ایران ایرتور

تاریخ تور: 6 به 13 فروردین 1401

7 شب و 8 روز اقامت با صبحانه، ترانسفر رفت و برگشت، بیمه نامه مسافرتی، سیمکارت، راهنمای فارسی و ارمنی زبان

تور هوایی ارمنستان نوروز 1401

ایرلاین: آرمنیا ایرویز

پرواز روزانه از تاریخ 27 اسفند الی 16 فروردین

4 شب و 5 روز اقامت با صبحانه، ترانسفر رفت و برگشت، بیمه نامه مسافرتی، سیمکارت، راهنمای فارسی و ارمنی زبان

وسیله نقلیه: اتوبوس مرز به مرز

تاریخ های تور: 27 اسفند، 3 و 7 فروردین 1401

4 شب و 5 روز اقامت با صبحانه، یک گشت شهری نیمروزه با ناهار، بیمه نامه مسافرتی، سیمکارت، راهنمای فارسی و ارمنی زبان

ایرلاین: آرمنیا ایرویز

پرواز روزانه از تاریخ 27 اسفند الی 16 فروردین

3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه، ترانسفر رفت و برگشت، بیمه نامه مسافرتی، سیمکارت، راهنمای فارسی و ارمنی زبان

ناریاسافت © 1398 - 1399